hjem kunder arbeidsprosess kontakt oss

Velkommen til Pro-Design!


Pro-Design er et konsulentselskap med spesialkompetanse på konstruksjon og optimalisering av oljerelaterte produkter. Firmaet ble startet opp i Juli -97 av tre personer med bakgrunn fra PTC. Pro-Design består av 20 konsulenter som har lang erfaring med 3D-modellering og Subsea design.

For å opprettholde høyt kompetansenivå legger vi vekt på jevnlig kursing av våre ansatte. Våre konsulenter kan leies ut til arbeid ute hos kunder eller i egne lokaler og kan stille med egne kraftige PC’er og programvare (Pro/E og Mechanica).


Pro-Design er God Design!